4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ
04 Mart 2022

DwJCa-qWsAABT5b.jpg

 Obezite, genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir sağlık sorunudur.Obezite sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Besinlerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olması sonucu ortaya çıkan ve vücut yağ kütlesinin, yağsız vücut kütlesine olan oranın artması ile karakterize olan obezite;sedanter yaşam, fiziksel aktivite yetersizliği ve sağlıksız beslenme gibi olumsuz yaşam alışkanlıkları sebebiyle gözlenmektedir.Obezitenin diğer risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik gibi etmenler yer almaktadır.

Obezite; tip 2 diyabet, hipertansiyon, inme, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, kanser, osteoartrit, infertilite, polikistikover sendromu, obstrüktif uyku apnesi, depresyon, safra taşı hastalığı, reflü ve karaciğer yağlanması gibi birçok sağlık sorunu ile yakından ilişkilidir. Obezitekişinin yaşam kalitesinin düşmesine, toplumdan soyutlanmasına ve yaşam beklentisinin azalmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte obezitegünümüzün en önemli mobidite ve mortalite nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Obez hastalarda vücut ağırlığı kaybının sağlanması ve uygun vücut ağırlığının korunması için kişinin bireysel ihtiyaçlarına özgü tıbbı beslenme tedavisi ve düzenli egzersiz programının uygulanması en başarılı yöntemlerdir. Uygulanan kombine tedavilerle hızlı kilo vermek yerine yavaş ancak istikrarlı kilo kaybı amaçlanmalıdır.

 Diyetisyen Çiğdem ALTUN