Kalite Politikamız
20 Mart 2024

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanemizde görev yapan tüm personelin gayretli hoşgörülü ve verimli çalışmasıyla birlikte; ilk defada zamanında ve doğru hizmeti sunabilmek, hizmet sunumu esnasında hata olasılığını yok etmek veya hatanın tespiti ile bir daha tekrarını önlemek amacıyla çalışma ve gelişimine süreklilik kazandırmak hasta ve yakınlarına kaliteli hızlı ilkeli kültürünü benimseyip ekip ruhu içinde yaptıkları işten mutlu olmalarını sağlamaktır.


DEĞERLERİMİZ


Çalışanlarımız İçin;

·         Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,

·         Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,

·         Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

·         Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,

·         İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek , güncellemek ve geliştirmek

·         Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,

·         Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

·         Gerek şirket içi gerekse şirket dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.

Toplum İçin;

·         
Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

·         Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,

·         Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

Hastalarımız İçin:


.        Hizmet ettiğimiz hastanın en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.

.        Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 

.        Hastalarımız için en doğru teşhis ve tedavi yöntemleri kullanmak. 

.        Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

.        Sağlık hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 

.         Hastalarımızın beklentilerini karşılamayı en üst seviyeye çıkarmak. 

.         Hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak. 

.         Hastalarımızı da çalışanlarımız gibi hastanemizin eğitimlerine katılımını sağlamak.