Klinik Hakkında
06 Temmuz 2023

Aile hekimliği Uzmanı yas, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın herkesi kabul eder; bireylere ve ailelere sağlık hizmeti sunar, hastaların sorunlarını anlamaya çalışır; tanı koyar ve tedavisini üstlenirler. Gerektiğinde diğer uzmanlık dalları ile görüşür, hastayı birlikte değerlendirir (koordinasyon ilkesi)