Amaç ve Hedeflerimiz
24 Mayıs 2022


HEDEFLERİMİZ

Sağlık Hizmetinin yönetiminde sorumluluk bilincinde ve karar verme yetkilerinin kullanılması

Hastane çalışanlarının hastane içi politika ve hedeflerde aktif rol alması

Çalışanların profesyonel eğitim ve gelişimlerine destek olunması

Sağlık uygulamalarında öğrenim ve alınmış sertifikalara uygun planlama ve uygulamaların yönetilmesi

Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve yönetiminde sürekli eğitimin devam etmesi

Tüm çalışanların kuruma aidiyet duygularının gelişmesinin sağlanması

Hasta ve Çalışan güvenliği açısından bakım kalitesinde sürekli iyileştirme sağlanmasıdır.