Çalışan Hakları
25 Temmuz 2023

İş Kanunu’na göre işçi sayılan kişiler, aşağıda ifade edilen haklara sahiptir. İfade edilen haklardan istifade edilebilmesi için işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması kural değildir. Yazılı iş sözleşmesi olmadan çalışan işçiler de yasal haklarını mahkeme yoluyla her zaman arama hakkını haizdir. Bu haklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ücret alma hakkı,
  • İş sağlığı ve güvenliğini talep etme hakkı,
  • Eşit muamele hakkı,
  • Ara dinlenme hakkı,
  • Fazla mesai ücret hakkı,
  • Esaslı değişiklikler için rıza göstermeme hakkı,
  • Belirli günler için izin hakkı.

çalışan hakları.jpg