Değerlerimiz
24 Mayıs 2022

İlke ve Değerlerimiz

Hasta güvenliği, hasta odaklılık, sağlıklı çalışma yaşamı, süreklilik, etkililik, etkinlik, verimlilik, uygunluk ve hakkaniyettir.