Değerlerimiz
20 Mart 2024

Hasta haklarına saygılı olmak, tıbbi etik kurallarına bağlı olmak, bilgili, güvenilir  ve dürüst olmak, araştırmacı, özverili, sorumluluk sahibi ve toplum yararını gözetiyor olmak, adil olmak, eşitlik ilkesini benimsemek, yeniliklere açık olmak, Etkin Yönetim Anlayışına Sahip Olmak, Sürdürülebilir Kent Politikası Oluşturmak, Yönetimde Katılımcı Yaklaşımı Gözetmek, değişime uyum sağlamak, katılımcı olmak, ekip ruhu içinde işbirliği, dayanışma ve paylaşma ruhuna sahip olmak.