REFAKATÇİ POLİTİKASI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
15 Mayıs 2020

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Servise gelen hasta yakınına refakatçi kartı verilir.Refakatçilerin hastanemizde refakatçi olarak bulundukları sürece kartlarını üzerlerinde görünür bir şekilde takmaları gerekmektedir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
 • Refakatçi kartı, giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilir.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri  haberdar edilecektir.
 • Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi  kalamaz.
 • Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulamaz.
 •  Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 •  Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
 • Refakatçilerin, gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vs.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 22:00’den sonra kapatılması gerekir.
 • 12 yaşindan küçük çocukları kendi sağlıklarını riske atmamak açısından hastaneye getirmeyiniz.
 • Hasta yakınları hasta odalarında bulunan telefonlardan hastalarıyla görüşebilmek için;oda numaralarının başına 04143186 (oda no) tuşlanarak ulaşabilirler.
 • Refakatçiler hastane dahilinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanmayacak.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.
 • Refakatçi yemek saatlerimiz ;Sabah: 06:30–07:30,  Öğle: 11:30–12:00, Akşam:17:30–18:00
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. Hekim ve hemşirenin tedavi ve uygulamaları dışında refakatçiler hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili tıbbi bilgileri hastanın doktoruna sorabilirler.
 • Hastanın taburcu işlemleri başlatıldığında; refakatçi kimlik kartının ilgili birime iade edilmesi gerekir.

Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde hasta refakatine ilişkin düzenlemelerimiz:Hekim Tarafından Refakatçi Uygun Görünmeyen Hastalara Refakatçi Kalmaz. İzolasyon Odasında Yatan Hastalar İçin Refakatçi Gerekirse Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanarak Hasta Başında Kalması Sağlanır.